“Sekrety tradingu krótkoterminowego” – recenzja, EQUITY Magazine nr 33

Kwiecień 8, 2016

50 lat doświadczenia na 350 stronach Larry Williams to trader z ponad 50-letnim doświadczeniem w  handlu na giełdzie, czyli dwa razy dłuższym niż istnienie polskiego rynku kapitałowego. Za początek światowej sławy Williamsa można uznać końcówkę lat 80., kiedy to wygrał World Cup Championship of Futures Trading, osiągając w ciągu roku stopę zwrotu w wysokości 11 376% i to na realnym rachunku. Williams jest również twórcą takich wskaźników analizy technicznej jak %R Williamsa czy oscylator ultimate.

“Sekrety tradingu krótkoterminowego” ukazały się w Polsce nakładem wydawnictwa Maklerska.pl w solidnej, grubej okładce. Po krótkim wstępie od autora przechodzimy do bardzo praktycznych rozdziałów, które na autentycznych przykładach pokazują po szczególne zagadnienia. Od szukania porządków w  rynkowym chaosie, przez odkrywanie rynkowego momentum, przez zyskowne formacje cenowe oraz analizę siły kupujących i  sprzedających oraz wychodzenie z  pozycji. Larry Williams podchodzi do tradingu wręcz naukowo, kondensując w  niecałych 350 stronach efekt zbieranych i  analizowanych przez lata danych. Choć wiele z  poruszanych zagadnień to wiedzazaawansowana to nowicjusz z  rynkowym zacięciem powinien być w  stanie ją przyswoić.

Co ciekawe, nie jest to, jak sugeruje tytuł, pozycja książkowa wyłącznie dla grających na rynku w krótkich terminach, bądź wyłącznie na kontraktach. Szczególnie cenne są komentarze rynkowe autora oraz jego przemyślenia, które formułują się w efekcie kilku dekad czynnej obecności na rynkach finansowych. „Od Kennedy’ego do Obamy” to jeden rozdziałów przy końcu książki, który warty jest uwagi każdego inwestora giełdowego, nawet niezaintersowanago analizą techniczną i statystyczną.

Co ważne, autor nie obiecuje złotych gór po przyswojeniu wiedzy ze swojej książki. Jasno podkreśla, że trading to ciężki biznes, a co więcej (wbrew temu co chciał swoją grupą żółwia udowodnić R. Dennis) trading nie jest dla każdego. Książkę kończy radą, aby zawsze ograniczać straty – czas poświęcony na jej lekturę na pewno zaprocentuje zyskiem.